Duikvereniging de Zeewolf

 

Duikvereniging de Zeewolf is dé duikvereniging van de Noordoostpolder, met voor elk duikniveau en of duikvoorkeur een plek.
Dus houd je van warm of kou, tech of natuur, bij de Zeewolf vind je je buddy!

Onderwatersportvereniging De Zeewolf is opgericht op 15 oktober 1980 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 60837.
De vereniging verzorgt verschillende duikopleidingen en biedt de mogelijkheid om iedere week recreatief te duiken in de "Casteleijnsplas" vlak bij Emmeloord. De vereniging is aangesloten bij het IADS (International Association of Diving Schools). Deze overkoepelende organisatie verstrekt duikbrevetten die men binnen de vereniging kan behalen. De brevetten zijn over de gehele wereld geldig.

Als je een keer wilt komen kijken bij onze vereniging dan kan dat op woensdagavond (19.00 uur vertrek bij clubhuis naar de plas), op zaterdagmiddag (14.00 uur vertrek bij clubhuis naar de plas) en
op zondagochtend (11.00 uur vertrek bij clubhuis naar de plas). Na ongeveer 1,5 tot 2 uur zijn wij dan weer terug bij het clubhuis, waar de flessen worden gevuld, de logboeken worden bijgehouden en waar je iets kunt drinken. Je bent in ieder geval welkom.

CLUBHUIS

Het clubhuis is in 1998 gebouwd met behulp van een heleboel actieve leden.

Kom gerust eens langs voor het bijkletsen met de andere duikers onder het genot van een hapje en een drankje.

CASTELEIJNSPLAS

De Casteleijnsplas ligt ten oosten van de snelweg A6 tussen Emmeloord en Lemmer. De Casteleijnsplas is in het begin van de jaren ‘70 ontstaan als gevolg van zandwinning voor de aanleg van de A6. De Casteleijnsplas is op het diepste punt ongeveer 14,5 meter diep. 

HISTORIE

Onderwatersportvereniging De Zeewolf is opgericht op 15 oktober 1980.

OPLEIDINGEN

De vereniging verzorgt zowel opleidingen voor de beginnende duiker als voor de gevorderde duiker. Binnen de vereniging zijn er instructeurs die de opleidingen voor het 1* en 2** brevet verzorgen. Voor de gevorderden wordt er dan voor het derde sters brevet een cursus rescue en het onderdeel medical-trained gegeven..

OPLEIDINGEN

1 STER

De opleiding tot 1* duiker heeft als doel om op een veilige en verantwoorde wijze van de duiksport te kunnen genieten. De opleiding begint met de cursus snorkelduiker en daarna: theorie, binnenwatertraining en buitenwatertraining.
In de theorielessen wordt er aandacht besteed aan veiligheid, medische aspecten en worden er eenvoudige luchtberekeningen gemaakt.
Tijdens de theorie- en zwembadlessen leer je veilig om te gaan met het materiaal, diverse technieken (buddy breathen, bril leeg maken e.d.) en tenslotte wordt er ook aan het conditionele gedeelte aandacht besteed. Nadat het theorie examen en het binnenwater examen afgenomen zijn, wordt er verder gegaan met de buitenwatertrainingen.
Voor deelname aan het 1* buitenwaterexamen is het verplicht om 10 (afgetekende) opleidingsduiken gemaakt te hebben. In het buitenwater leer je om goed in het water te zweven (trimmen) bril leeg blazen en buddy breathen, e.d. Het praktijkexamen wordtin het buitenwater afgenomen.

2 STER

Het doel van de 2** opleiding is het uitbouwen van zowel theoretische kennis m.b.t. de duiksport als de beheersing van de verschillende technieken. Deze opleiding bestaat ook weer uit de onderdelen theorie, binnen- en buitenwatertraining.
Voor de start van de opleiding moet je na het behalen van het 1* brevet minimaal 15 duiken hebben gemaakt.
Na het behalen van het 2** brevet mag je vrij duiken met je minimaal 2** gebrevetteerde buddy in stromend water en naar grotere dieptes.

SPECIALTIES
 

DOWNLOADS

CASTELEIJNSPLAS

De Casteleijnsplas ligt ten oosten van de snelweg A6 tussen Emmeloord en Lemmer. De Casteleijnsplas is in het begin van de jaren ‘70 ontstaan als gevolg van zandwinning voor de aanleg van de A6. De Casteleijnsplas is op het diepste punt ongeveer 14,5 meter diep. Deze diepte treedt op in perioden dat het grondwater hoog staat en er veel regen is gevallen. In de zomer kan het peil in de plas ongeveer 0,70 meter lager komen te staan. Er lopen geen watergangen van of naar de Casteleijnsplas waardoor het water in deze plas uit een mix van zoet grondwater en neerslag bestaat.

Het water kan vrij helder zijn, maar het zicht onder water is sterk afhankelijk van het weer. Een zicht van zo’n 5 meter komt regelmatig voor.
In het zoete water leven veel dieren. Er komen flinke snoeken, karpers, baarzen en palingen voor. Daarnaast leven onder andere voorns en kreeftjes in het water. Zelfs een steur behoort tot de bewoners van deze plas. In de lente zijn er volop kikkers en kikkervisjes te bewonderen.
De Casteleijnsplas is in eigendom van het Flevo-landschap dat sinds 1986 de particuliere natuurbeschermingsorganisatie van Flevoland is. Duikvereniging “de Zeewolf” heeft al ruim 25 jaar een gebruiksovereenkomst met de eigenaar en beheerder van deze plas. De Zeewolf maakt dankbaar gebruik van deze overeenkomst omdat wij hierdoor als duikvereniging de mogelijkheid hebben om woensdag, zaterdag en zondag recreatief te duiken en opleidingen te organiseren. De Casteleijnsplas wordt ook gebruikt om nacht- en ijsduiken te maken en is op korte afstand van ons clubhuis.
Het duiken in de Casteleijnsplas is door Flevolandschap toegestaan aan uitsluitend duikers van de Zeewolf. Helaas wordt duikvereniging de Zeewolf door sommigen in een kwaad daglicht gezet en zouden wij andere duikers hun duikplezier niet gunnen. Duikvereniging de Zeewolf gunt natuurlijk iedereen zijn/haar duikplezier, maar heeft nu eenmaal al 25 jaar een gebruikersovereenkomst om in deze plas te mogen duiken. Die overeenkomst koesteren wij en willen wij graag behouden. 
NNDF is momenteel wel actief om de Casteleijnsplas meer toegankelijk voor andere duikverenigingen te maken. De Zeewolf denkt hierover mee met de NNDF. Door lid te worden van onze vereniging kun je ook duiken in deze mooie plas, kun je meedoen aan activiteiten en kun je opleidingen en specialties volgen die gegeven worden door uitstekende instructeurs. De contributie per maand valt erg mee, zeker als je daar bij rekent dat het vullen van de flessen in de contributie is inbegrepen.

 

 

Espelerlaan 67-E, Emmeloord, 8302 CG

info@zeewolf.nl 

© Auteursrecht Duikvereniging de Zeewolf 2019